Společnost

FORNAL trading s.r.o.
Měrůtky 80
767 01  Lutopecny

bopubq@sbeany.pm
(420) 573 514 019
(420) 573 514 011

Historie společnosti Fornal® se začala psát v roce 1990. V roce 1995 došlo k zásadnímu rozhodnutí, kterým se obchodní a servisní organizace zabývající se prodejem, montážemi a servisem nástaveb přeměnila na výrobce nástaveb nákladních vozidel se specializací na kontejnerové nosiče a sklápěče.

Od prvopočátku jsme vsadili na vlastní vývoj a vlastní konstrukci strojů.

Tato strategie se ukázala být jednou z hlavních konkurenčních výhod, protože jsme nepřetržitě schopni reagovat na specifické požadavky nasazení vozidel v provozech našich zákazníků.

Neustálá práce na vývoji a modernizaci našich výrobků nás staví mezi přední výrobce nástaveb vozidel na českém trhu.

Své výrobky vyvážíme rovněž na Slovensko, do Polska, Německa a Rakouska.

Na těchto trzích máme své již tradiční partnery.

Každodenní činnost podřizujeme neustálému zlepšování výrobní jakosti našich výrobků, ale i zkvalitňování práce celého týmu pracovníků jak kmenových, tak i externích, s cílem udržet si dlouhodobou konkurenceschopnost a stabilitu společnosti.