Kolaudace
Léto 2013
3450 m2 nových výrobních
a skladovacích hal
Zbrusu nový výrobní
a administrativní areál

Uvítání

Rok 2013 je pro naši společnost důležitým milníkem. V září tohoto roku se navršuje dvacetileté období života firmy, téměř od svých počátků, ve stávajícím areálu v Kotojedech. V září tohoto roku se naše společnost stěhuje do zbrusu nových prostor. Nový výrobní závod a zároveň nové sídlo bude v obci Měrůtky, která je v těsném sousedství Kroměříže. Na rozloze 15000 m2 jsme vybudovali moderní administrativní, výrobní a servisní zázemí. Pro vlastní výrobu a servis budeme mít k dispozici 3450 m2 výrobních hal a skladových prostor.

Život společnost v nových prostorách bude přínosem jak pro zkvalitnění a zrychlení výrobního procesu a navýšení výrobních kapacit, tak pro zákazníky a partnery, kteří budou i nadále spolupracovat se stabilním partnerem na vysoké úrovni náročného evropského trhu.